Historia życia…

dirty-873205__340Czasy, w których żył Kopernik przeszły do historii jako okres reformacji. Po wittenberskim wystąpieniu Marcina Lutra szerokie rzesze duchownych katolickich wierzyły, że zniesienie celibatu jest kwestią czasu. Również wśród kanoników z kapituły fromborskiej coraz popularniejszy stawał się konkubinat. Kanonicy mieszkali w osobnych kuriach otoczonych ogrodami, a większość z nich zatrudniała gospodynie, które nierzadko były ich kochankami. Jak przypomina Jerzy Sikorski, autor książki „Prywatne życie Mikołaja Kopernika” dwaj najbliżsi przyjaciele astronoma: dr Aleksander Sculteti oraz dziekan kapituły Leonard Niderhof traktowali swoje gospodynie jak żony, a nawet mieli z nimi dzieci. Wydaje się więc, że życie kanonika pod jednym dachem z kobietą nie budziło powszechnego oburzenia wśród mieszkańców Fromborka.   Zastanawiający jest więc fakt, dlaczego nowy biskup warmiński Jan Dantyszek, który zastąpił na tym urzędzie zmarłego Maurycego Ferbera, zażądał wydalenia Anny Schilling z domu kanonika. Jak podkreślał w swoich listach wspomniany już kanonik i przyjaciel astronoma, Feliks Reich, nie było nic podejrzanego w zachowaniu Kopernika i jego gospodyni. Wiadomość o rzekomym romansie autora teorii heliocentrycznej dotarła do członków kapituły fromborskiej za pośrednictwem listów samego biskupa.   Tak naprawdę nie wiadomo, czy biskupowi Dantyszkowi naprawdę chodziło o moralność kanoników fromborskich. Przypomnijmy, gwoli porządku, że sam miał córkę w Hiszpanii, na utrzymanie której stale wysyłał alimenty. Jerzy Drewnowski postawił hipotezę, że prawdziwym powodem ataku biskupa na Mikołaja Kopernika była chęć zemsty.