Niewiasta Schilling

old-1130745__340W oczach współczesnych pani Schilling uchodziła za niewiastę piękną, wykształconą i niezwykle inteligentną. Mówiono nawet, że miała magnetyczną osobowość. Nie potrafimy określić dokładnej daty jej pojawienia się we Fromborku i zamieszkania wraz z Kopernikiem, będącym jednym z kanoników tamtejszej kapituły. Nie wiadomo, czy prawdziwe są przypuszczenia, że nasz astronom obdarzył Annę głębokim uczuciem już w czasach swojej młodości i dlatego na marginesach swoich ksiąg rysował listki bluszczu, symbol z pieczęci rodowej Schillingów. Anna zamieszkała w domu Kopernika w latach dwudziestych bądź trzydziestych XVI wieku i oficjalnie pełniła rolę jego gospodyni.  k   Bez odpowiedzi pozostaje pytanie, dlaczego mężatka Anna Schilling, będąca kobietą piękną i zamożną, postanowiła zamieszkać wraz z kanonikiem fromborskim, który był od niej starszy o trzydzieści lat. Przecież musiała mieć świadomość, że takie postępowanie zostanie publicznie potępione. Czy stało się tak za sprawą wielkiego uczucia, a może przyczyną była fascynacja osobowością Kopernika, będącego człowiekiem wszechstronnym, a zarazem niezwykle wrażliwym i skromnym? A może u podstaw tej decyzji leżały zainteresowania Anny, która pasjonowała się astronomią i nawet za cenę skandalu była gotowa obcować z człowiekiem zdolnym do przewrócenia pojęć o kosmosie i wszechświecie?